Remixová súťaž albumu False Beacon je ukončená

Ďakujeme všetkým zúčastneným za úsilie a poskytnuté tracky, pozorne ich teraz počúvame a porovnávame, aby sme mohli súťaž vyhodnotiť. Prosíme o trpezlivosť, o výsledkoch budeme čoskoro informovať tu a na našom Facebook a Instagram profile.